När erbjudandet är tydligt!

En glädjens dag! Det finns bara en tillverkare av choklad värt att nämna och idag kan ni läsa om Ejes Chokladfabrik (Finns på Facebook med) på Erik Dahlbergsgatan i Stockholm i Dagens Industri . Företaget ägs av familjen Ardebäck sedan slutet av 1980-talet. Så vad har detta med affären, styrelsen eller ledarskapet att göra? Mer eller mindre allt! För det är i det lilla det händer, det är så vanligt att vi bara tar så mycket för givet i det vi gör och inte stannar upp och reflekterar över det som sker. Tex vad är vårt erbjudande? Lätt att tro att på Ejes Chokladfabrik skall det säljas choklad, å så är det förvisso att det skall levereras en vara, men det finns något mer här, i slutet av artikeln läser jag ”Det skall vara en upplevelse att komma in i vår butik. Det är viktigt att man kan leverera det. Därför vill vi inte att andra ska sälja våra produkter – de kanske inte alltid ger den service som vi tycker att våra kunder ska få.” Här är det inte choklad som är det viktigaste även om alla i butiken verkligen älskar sina produkter utan här är mötet och upplevelsen med kunden det som är i centrum.

Jag vågar påstå att många som lämnar den lilla trevliga butiken på Öfvre Östermalm gör det med en upplevelse av att vara de viktigaste kunderna den dagen eller kanske till och med någonsin. detta oaktat om det är någon familjemedlem som jag möter eller någon av medarbetarna. Ejes chokladfabrik har lyckats inte bara med att producera choklad i mästarklass utan även leverera det som man säger – upplevelse till kund.

När det som inte får hända, händer! – hur rustad är du då?

”De två ägarna har de senaste åren byggt upp en organisation som gör att företaget kan fungera utan att de är närvarande hela tiden” Återigen är det ett citat från Dagens Industri (13/6) denna gång om ägarna i Nybetongs förhållningssätt.

Många ägare av bolag har en tendens att verka utifrån att centrera all kunskap och makt till den egna personen. Så vad händer om ägaren eller ägarna får en infarkt, stroke eller förolyckas på annat sätt tex i trafiken? Kommer företaget att stanna upp pga att kunskapen eller kanske till och med befogenheterna har varit kopplade till en person? Dvs en inbyggd hjälplöshet där allt måste vara sanktionerat.

Ett företagsbyggande får inte ske runt ägare eller ägarna i företaget utan behöver ske så att det hela tiden finns andra som kan kliva in i rollen som ”ansvariga” Eller där kulturen är sådan att alla vågar ta intiativ och fatta beslut. Många ägare som är i verksamheten har även en ”självpåtagen” VD roll, men vad är det som säger att just ägaren är den som skall vara VD? Är det denne som har de bästa förutsättningarna eller har det ”bara blivit så?”

Bedrivs verksamheten på flera olika platser är det ofta så att ägaren redan har ”tvingats” till att tänka till hur hen skall organisera sin verksamhet. Att hitta ”rätt” person som leder och bygger verksamheten och även har det mandatet – lokalt – att verka utan att fråga ägaren i alla lägen. Men visst måste det även vara skönt att som ägare veta att om något händer så fungerar det.

Det gick vidare att läsa i DI  att ”Ägarna funderar över hur länge de ska fortsätta, om de ska satsa mer, dra sig tillbaka, eller kanske sälja” Dessa frågeställningar är spännande samtals underlag för hur förväntningarna på ägandet, varandra och även ägarrollen skall hanteras. Inte helt sällan en jobbig och svår fråga att hantera för den i sin tur ger bieffekter som måste hanteras och lösas både på kort och lång sikt. Om en vill göra exit om fem år hur ska då bolaget värderas? hur skall det finansieras, skall en ny ägare tas in eller skall befintliga ägare lösa ut eller ….. Det är kanske en av de viktigaste ägarfrågorna att förbereda för exit så att förutsättningarna är tydliga för alla vilket i sin tur ger förutsättningar för företagets långsiktiga utveckling och överlevnad.

Så så här i sommartid varför inte sätta dig/er ner i lugn och ro och fundera på:

  • Vad vill jag med det här företaget?
  • Hur länge ska jag satsa kraft och energi och hur mycket – till vilket pris?
  • Behövs mer kapital och hur ska detta säkras? Nya ägare?
  • Var är mina styrkor och färdigheter och var behövs komplettering?
  • Hur ska riskerna spridas och hanteras kring mig som ägare?

När alla har funderat passar det bra att genomföra ett gemensamt ägarmöte efter sommaren för att tillsammans skapa en gemensam bild av framtiden

 

 

Sociala medier – till vadå?

”Var fjärde chef anser att sociala medier är oviktiga. Med ett undantag – Linkedin”.

Läste med viss förvåning en artikel som publicerades på tidningen Chefs webbsida den 30/5. Finns det 2017 fortfarande en attityd hos människor att ”Internet är en snart övergående fluga!” Men är det ändå inte läge att vakna ur dvalan och börja agera, ta initiativ och påvisa lite drivkraft även i den digitala världen. Vi måste inse att information och tillgängligheten med internets hjälp är här för att stanna och att utvecklingen av system och olika funktioner ökar. Att vara med och se möjligheterna med detta är och kommer vara en framgångsfaktor nu och i framtidens hur vi utövar ledarskapet. Jag är så övertygad att vi behöver fundera på hur vi som chefer och ledare använder dessa olika verktyg. Om du rannsakar dig själv så är det nog ändå så att ”Det är på sociala medier som vi tar köpbeslut, hittar inspiration, blir utsatta för varumärken”.

Ledarskap handlar om vår förmåga att skapa relationer med andra människor, med hjälp av Facebook har jag återknutit en mängd ”gamla” kontakter och återskapat relationer från förr. Visst brottas jag med hur jag tex ska använda fackebook, till mina ”privata” vänner och kamrater vs Linkedin till mina ”affärskontakter” Oavsett hur jag väljer att se på dessa verktyg så är de ledarskapsverktyg som vi behöver kunna hantera och använda på ett helt annat annat sätt i framtiden än vad vi gör idag.

Det handlar om att synliggöra, att uppmärksamma och uppskatta individuella prestationer så att människor får en upplevelser av att vara sedda – betydelsefulla, kompetenta och uppskattade. När människor har den upplevelsen eller känslan finns grunden för att prestera bättre och ta ansvar för resultat och utveckling.

 

 

Föredöme i att vara ledare

Jag råkade i går överhöra ett samtal mellan en god vän som i sin tur träffade en bekant vilken berättade om en situation som inträffade på veterandagen i måndags. Efter lite letande på nätet har jag hittat berättelsen och har tagit mig friheten att kopiera följande text.

UNEF Veteranen Sture som skulle få medalj under dagen blev fördröjd på tåget från Boden. Han skulle varit framme kl 9 imorse men anlände kring 20. Sture anländer när festen snart är slut. Alla potentater har lämnat. ÖB får höra om det, vänder bilen och ansluter, räcker över medaljen personligen, bjuder på en öl i baren, pratar LÄNGE på tu man hand. Tar en privat vända till monumentet och båda ser ut att ha en riktigt trevlig stund. RESPEKT!” (Text från Mattias Albertsson)

Ur ett ledarperspektiv är detta ett otroligt spännande exempel på tillämpningen av utvecklande ledarskap (UL) med fokus på att vara föredöme, att ta ett personligt ansvar och även i praktiken visa på att tillämpa egna och organisatoriska värderingar. Det är även exempel på personlig omtanke. Men vad som också händer i detta är att ÖB i detta även sänder en signal ut i omvärlden att denna person just i denna situation är viktig och betydelsefull och det är inte helt osannolikt att även veteranen Sture i den situationen upplevde det samma.

Som chef och ledare är det inte bara viktigt att se sina medarbetare utan även uppmärksamma och uppskatta de insatser de gör och det resultat de är med och skapar och att göra det på olika sätt och former

Huvudägarens påverkan i företaget

25 oktober, 2016 Lämna en kommentar

Melker Schörling skall under vårens stämmor avgå som ledamot i de flesta bolag han sitter i, däribland MSAB. Nyheten i DI idag den 25 okt upptar huvuddelen av första sidan och inne i tidningen står ”Omöjlig att ersätta” samt ”Utan Melker Schörling vid rodret blir hans bolag inte lika attraktiva att äga” När nyheten kom på måndagen sjönk bolagets kurs på börsen. Det är inte enbart i MSAB som ägarens påverkan i bolaget eller för den delen även hos andra intressenter – att detta kan vara en svaghet eller riskfaktor för hela verksamheten är väl värd att beaktas i styrelserummet.

Detta kan komma att bli ett problem för i detta fallet MSAB på sikt, likartade problem finns i en mängd olika bolag som idag verkar med en eller ett fåtal starka personers i ägarstrukturen. Starka ägare som kanske ingen vågar att gå emot och ha en avvikande uppfattning mot. Ägare som driver sina bolag med många anställda där kanske medarbetarna ”ser upp” till denne karismatiska ägare som ”har byggt så stort”. Inte helt sällan saknas även en fungerande och arbetande styrelse med externa ledamöter.

Det finns således all anledning att som ägare fundera över risken ”mitt inflytande i företaget”. Att då medvetet jobba med att tydliggöra min vilja i bolaget på lång sikt samt att även medvetet välja vem eller vilka som ska ingå i min bolagsstyrelse kan vara kritiskt för bolagets framtida överlevnad och utveckling.

melker-schorling

Kategorier:Okategoriserade

Från ägarlett till ägarstyrt

5 oktober, 2016 Lämna en kommentar

En ny bok har kommit ”extern VD – så lyckas du” som åter ger en god handledning hur jag som ägare i mitt bolag kan agera för att lyckas med utmaningen att tillsätta en extern VD.

Det är svårt att släppa taget och kontrollen över det som i många fall skulle kunna liknas som ”ännu ett barn” men vill jag något mer med mitt bolag så behöver jag även själv agera därefter. Jag träffar en hel del olika ägare både de som är i att ha 100% koll på allt men även de som valt att ägarstyra och det är skillnad på vad som sker eller kan ske i de olika varianterna. Ett inledande konstaterande handlar om insikten att ”jag kan inte allt själv”

De inledande aktiviteterna handlar även om att jag som ägare – eller grupp av ägare – först behöver bli klar med vad jag/vi vill med vårt ägande, att få ett dokument i form av ett ägardirektiv är själva grunden både för styrelse och framtida extern VD. Ägardirektivet är den långsiktiga inriktningen för bolaget vad avser tex inriktning, omsättning, förväntad utdelning eventuella risknivåer mm. Är ägardirektivet klart och tydligt och att jag/vi verkligen känner att det är detta som skall uppnås kan det även formaliseras på bolagsstämman.

Nästkommande steg är att väcka upp den sovande  styrelsen, att få styrelsearbetet att verkligen fungera och inte enbart vara en pappersprodukt handlar om insikt i vilket ansvar jag har som ledamot men även om hur styrelsen ska/kan arbeta. En aktivt arbetande styrelse ska skapa större resultat än vad den kostar att ha. Att ha externa ledamöter med andra perspektiv än det som ägare eller de som är involverade i verksamheten har, gör att vi får ett fokus på att styra företaget mot ägarens/ägarnas önskade position utifrån flera olika möjligheter. Att förhålla sig till tagna beslut i styrelsen handlar om att få dessa att kommuniceras ut i verksamheten så att resultat skapas.

Insikten att ”jag kan inte själv” är viktig, ingen kan allt själv, att ha modet att låta andra hjälpa till och fortsätta att utveckla bolaget till en ny nivå är en förtroendefråga. Ägarened blottlägger det som är gjort eller det som inte är gjort och det måste, oavsett, mötas med den största respekt för hur det är och hur det har varit.

Kategorier:Okategoriserade

Ägarna bör beskriva sina mål

28 september, 2016 Lämna en kommentar

Rubriken är hämtat från morgonens DI (28 sep 2016) en rad namnkunniga män och kvinnor har på debatt uppslaget gett sin syn på att ägare i börsbolagen bör kunna redogöra för sitt syfte med ägandet i ett sk ”ägarord” Något som egentligen borde vara en självklarhet!

Visst är det viktigt – särskilt om vi vill få ett långsiktigt ägande som ej bygger på ”kvartalsekonomi” 

Andra positiva effekter är att få styrelsen mer inriktad mot samma målbild. Att få förståelse för vilka kompetenser som behövs i styrelsen för att åstadkomma resultat. Nu kommer natten i börsbolagen, men som verksam framför allt i små och medelstora bolag ser jag en ännu större viktighet i att ägaren eller ägarna är tydlihga i sina gemensamma förväntningar.

Då i idrotten finns som regel tävlingsregelmenten – hur skall spelet vara – i ”affärsvärlden” utgår allt från ABL, och bolagsordning och rimligtvis ägarnas ”ägardirektiv” – vad ägarna vill med företaget.

Ofta träffar jag ägare som säger ”nog är vi överens om vad vi vill” varpå svaret blir självklart är ni överens om vad ni vill men har ni skrivit ner det på ett papper som formulerar er vilja, svaret blir som oftasts – nej, varpå repliken ”hur vet ni då att ni är överens? Kommer.

Jag har skrivit om det förut, jag skriver det igen ”att få ägare att få samsyn på sitt ägande kräver en egen process!”

Kategorier:Okategoriserade